Prisliste på Kreativ Tømrerservice taksttjenester

Takstpriser Kreativ Tømrerservice AS 21.12.2012

Oppdrag beskrivelse

Pris ink. mva.

Verditakst leilighet over 1 plan < 100m² BRA 3500
Verditakst enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig < 200m² BRA 5500
Verditakst enebolig med sekunddærleilighet/hybel/utleiedel >200m²<350m² BRA 6500
Verditakst næringslokale

Etter avtale

Boligsalgsrapport/tilstandrapport leilighet over 1 plan < 100m² BRA 7000
Boligsalgsrapport/tilstandrapport enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig < 200m² BRA 11000
Boligsalgsrapport/tilstandrapport enebolig med sekunddærleilighet/hybel/utleiedel >200m²<350m² BRA 13000
Verditakst enebolig/fritidsbolig tomt. Festetomt for innløsning 5000
Oppdatering av takstrapport m/ny befaring etter 6 mnd iht. NTF sine rettningslinjer 3000
Oppdatering av takstrapport uten ny befaring 2500
Forhåndstakst enebolig 5000
Rådgivning/konsulent bistand 1200
Arealmåling av bolig fra kr. 2750
Overtakelse befaring inntill 1 time etter 1 time medgått tidsforbruk, rapportskriving kommer i tillegg 2500
Pris etter avtale

Etter avtale

Andre rapporter
Byggevurdering/skade/reklamaskonsrapporter fra kr. 6250
Uavhengig kontroll
Enebolig kontroll av tetthet samt inntil 2 våtrom tiltaksklasse 1 15000
Avviksbehandling utføres etter medgått tid 1200
Tegninger
Utarbeidelse av av planskisse i 2D 1 plan takstmann utarbeider grovskisse med oppmåling på stedet 650
Utarbeidelse av av planskisse i 2D+ 3D 1 plan takstmann utarbeider grovskisse med oppmåling på stedet 800
Utarbeidelse av av planskisse i 2D+3D 1 plan inkl. 3d Walk med link til finn.no 1000
Utarbeidelse av planskisse 2D 1 plan basert på fremlagte tegninger 300
Utarbeidelse av planskisse 2D+3D 1 plan basert på fremlagte tegninger 400
Generelle leveringsbetingelser andre forhold
Større boenheter/tomter og spesielle objekter faktureres etter medgått tidsforbruk eller fast pris etter avtale. Eiendom med flere objekter er å ansee som spesielt objekt og faktureres etter avtale.
Normal leveringstid, ca. 1 uke etter befaring eller etter avtale med takstmann. Rekvirenten bekrefter at det er informert om pris på tjenesten og aksepterer at faktura sendes pr. e-mail i etterkant av endt oppdrag.
Faktura ettersendes pr. mail med 10 dagers betaligsfrist. Etter forfall påløper purregebyr kr. 60,-

ALLE PRISER INKL. MVA